Tcha Limberger

englishFlag

Tcha Limberger was born in a ‘Manouche’ family with a long-standing musical tradition (his grandfather was the legendary Piotto Limberger). Both his father Vivi, singer and guitar player, and his Flemish mother raised him to understand and appreciate their respective cultures.

As a child, Tcha was determined to become a flamenco singer. At age twelve, he started playing the clarinet, joining the family orchestra ‘The Piotto’s’. Meanwhile, he studied the flamenco guitar, but because of a lack of good teachers, he switched to Django-style guitar playing, learning from masters such as Fapy Lafertin and Koen De Cauter. At that time, he worked with ‘Het Muziek Lod’, where he met Dick Vanderharst, who introduced him to contemporary classical music and modern jazz. Tcha’s good friend and colleague, Herman Schamp, exposed him even more deeply to classical music and composing.

When Tcha was seventeen, he started studying the violin, inspired by stories on his grand-father and recordings of Toki Horvath. By the time he was twenty-one, he left Belgium for Budapest, where he took classical and tzigane classes from Horvath Bela. Back in Belgium, Tcha was asked to work with Fabrizzio Cassol and Alain Platel (Les Ballets C de la B) in the productions ‘Vespers’ and ‘Pitié’. With ‘Les Ballets’ Tcha made his debute as a composer in ‘Patchagonia’.

Some years ago, Tcha was able to realize an old dream: founding an outstanding traditional Magyar Nota band. He has also formed the Kalotaszeg trio, playing folk music from Kalotaszeg Transsylvania. Recently, Tcha has started the quintet ‘Les Violons de Bruxelles’, gathering young talented jazz violinists. Tcha finds his most creative musical experience in playing with the ‘Gitaar Duo Tcha Limberger-Herman Schamp’. This is where he has started to explore and enjoy free improvisation in a very intense and unlimited way.

Tcha Limberger is a multi-instrumental talent. Tcha is a delight to behold and hear as he takes his audience on a musical journey extending from the Gypsy roots of Hungary to the swank cafes of Paris. Tcha is a walking, singing pillar of Gypsy culture and knowledge.  He blends influences from all the myriad and various styles of Gypsy song as fluently as he moves among the seven languages he speaks.

dutchFlag

Tcha Limberger is geboren in een ‘Manouche’ familie met een lange muzikale traditie. Zijn grootvader is de legendarische Piotto Limberger. Zowel zijn vader Vivi, zanger en gitarist, en zijn Vlaamse moeder voeden hem met begrip en waardering voor elkaars cultuur op.

Als kind is Tcha vastbesloten om een ​​flamenco zanger te worden. Op de leeftijd van twaalf, begint hij met klarinet spelen, en treedt toe tot het familie orkest ‘The Piotto’s’. Ondertussen bestudeert hij de flamenco gitaar, maar door gebrek aan goede leraren, stapt hij over naar de Django-stijl, met als leermeesters Fapy Lafertin en Koen De Cauter. In die tijd werkt hij met ‘Het Muziek Lod’, waar hij Dick Vanderharst ontmoet, die hem kennis laat maken met hedendaagse klassieke muziek en moderne jazz. Tcha’s goede vriend en collega, Herman Schamp, stimuleert hem nog intenser met klassieke muziek en componeren bezig te zijn.

Geïnspireerd door de verhalen over zijn grootvader en opnames van Toki Horvath begint Tcha op zijn zeventiende met viool spelen. Enkele jaren later vertrekt hij naar Boedapest, waar hij klassieke en zigeunermuziek les volgt bij Horvath Bela. Terug in België wordt Tcha uitgenodigd door Fabrizzio Cassol en Alain Platel (Les Ballets C de la B) om mee te werken in de producties ‘Vespers’ en ‘Pitie’. Met ‘Les Ballets’ maakt Tcha zijn debuut als componist in ‘Patchagonia’.

Enkele jaren geleden verwezelijkt Tcha een oude droom: de start van een uitstekende traditionele Magyar Nota band. Hij begint ook de Kalotaszeg Trio, die volksmuziek speelt uit Kalotaszeg Transsylvanië. Recent is Tcha het kwintet ‘Les Violons de Bruxelles’ begonnen met jonge talentvolle jazz violisten. Zijn meest creatieve muzikale ervaring is evenwel ‘Gitaar Duo Tcha Limberger-Herman Schamp’ waarmee hij met plezier vrije improvisatie op een zeer intense en onbegrensde manier verkent.

Tcha Limberger is een multi-instrumentaal talent. Het is een genot om Tcha te zien en te horen als hij  zijn publiek mee neemt op een muzikale reis die zich uitstrekt van de Gypsy roots van Hongarije naar de chique café’s van Parijs. Tcha is een wandelende en zingende pijler van Gypsy cultuur en wetenschap. Hij combineert invloeden van de talloze en verschillende stijlen van zigeuner liederen even vloeiend als hij beweegt tussen de zeven talen die hij spreekt.

Video