New release Lisa Weiss – Lisa’s Dròm
20 April 2015

Lisa Weiss – Lisa’s Dròm
New release 

Images: Slipcase – CD cover – Booklet – Index.

slipcase_LisasDrom Digipack_LisasDrom

 

cover_booklet Booklet_LisasDrom_PRINT

 

englishFlag
Cd & Booklet in slipcase
11 songs and 100 pages booklet in Dutch, English, French and German.

Music will stay with me as a continuous inner undercurrent.
Even if life has obstacles and is troubled,
the river of music continues to flow over these obstacles.
The butterfly flaps from on the music from note to note.

Lisa’s Drom tells us about Sintezza singer Lisa’s journey of life. It is a tough and spirited journey with moments of distress and desperation, yet foremost a journey of pride, music and dance.

Her life story is rooted in the subtle ideals and values ​​of the Sinti and Roma Gypsy people and in the Latcho Drom. This is the long journey of the Sinti and Roma people from northern India to Turkey, Europe and Egypt. It is a journey with many hardships and rejection is encountered everywhere, but it is also a proud and glorious journey. At present the Drom has reached the United States with, amongst other events, the birth of Sofie Blue, Lisa’s granddaughter. This joyous event took place on April 5, 2012.

The traditional metaphors from old Sinti stories are heard and brought to live in Lisa’s songs. In addition, new metaphors that are related to the position of women in the Sinti culture are heard. Metaphors are the vehicles of old and new ‘sacred’ values ​​. They help the people to excel and rise, they can lead to rigidity and they can even destroy.

Check out: webshop Sinti Music.

dutchFlag
Cd & Boekje in slipcase.
11 songs en boek, 100 pagina’s, in Nederlands, Engels, Frans en Duits.

De muziek blijft bij me, als een voortdurende innerlijke onderstroom.
Ook als het leven moeizame dammen opwerpt en er gedoe is,
dan stroomt de muziekrivier door, gewoon over de damwanden heen.
De vlinder fladdert van muziektoon, noot, naar muzieknoot.

Lisa’s Dròm gaat over de levensreis van de Sintezza-zangeres Lisa. Het is een pittige reis met momenten van ontreddering, maar vooral ook een reis van trots, muziek en dans.

Haar levensgeschiedenis is geworteld in de fijnzinnige idealen en waarden van de Sinti en Roma en in de Latcho Drom. Dat is de lange tocht van de Sinti en Roma vanuit Noord-India naar Turkije, Europa en Egypte. Het is een tocht met veel ontberingen en afwijzing overal, maar ook een fiere tocht. Inmiddels heeft de Drom de Verenigde Staten bereikt onder andere met de geboorte aldaar van Sofie Blue, de kleindochter van Lisa. Dit was op 5 april 2012.

In Lisa’s songs klinken de metaforen uit oude Sintiverhalen nog springlevend door. Daarnaast zijn er nieuwe metaforen die te maken hebben met de positie van de vrouw in de Sinticultuur. Metaforen zijn de voertuigen van oude en nieuwe ‘heilige’ waarden. Ze helpen de mens zich verheffen, ze kunnen tot verstarring leiden, en ze kunnen zelfs vernietigen.

Kijk op de  webshop Sinti Music.