Feigeli Prisor Band

Biography

englishFlag
Feigeli Prisor – the Modest Master After almost half a lifetime of excellent guitar playing, Dutch virtuoso Feigeli Prisor (Wittem, 1964) is still somewhat of a legend. A real musician’s musician, one might call him, true to the age-long oral tradition of handing over their inspiring, heartfelt music to a younger generation. Friends and colleagues know and revere him as a true master of the gypsy guitar, but only gradually his name has reached a wider international audience. As a small child, he regularly retired to the solitude of the silent woods surrounding the encampment where the Prisor family lived. His father sent him there: “That is the place where you can really learn to master your instrument”, he said.

And so it happened. At age 14, he acquired his first Busato, worked relentlessly, listened attentively to his famous predecessors and gradually created a personal solo style of his own. Falling in love with Mala Schäfer and subsequently moving to the Sinti community in Gerwen was an event that changed his life and his musical career for good. In the Gerwen Sinti camp – also called the European Capital of Gypsy Swing – he was constantly surrounded by the very best; they all played – from the youngest kid until the old and grey… Waso Grünholz, the famous Godfather of Gypsy Swing in the Netherlands – and Stochelo Rosenberg, just to name a few.

Feigeli was a fast learner – and soon he led the first band under his own name. Being present and very active and the annual Samois festivals again brought him wider European recognition. Feigeli’s first records were well received by critics and audiences in the Netherlands and abroad. His latest CD, ‘Fetela’, released late 2012 by Sinti Music Records, was highly praised for its originality, its swing and its flawless production by the international trade media. After having successfully appeared in clubs and at festivals in Western Europe, in 2012 his band first showed its unmistakable talents at the Sziget Festival in Budapest. More recently they proudly presented themselves as the opening act at the annual Khamoro World Gypsy Festival in Prague and at similar festivals in Düsseldorf, Hildesheim, Koblenz and Tilburg.

In a completely new line-up. Still including a member of the Schäfer family on rhythm guitar: nephew Sendelo, with his smooth, creamy touch lays the rhythmic and harmonic basis under Feigeli’s sparkling solo work and his sensitive ballads – closely together now with double bass player Peter Krijnen, a man who carries over half a century of experience on the worldwide jazz scene on his back. So it might be a fruitful idea to book the Feigeli Prisor Band for your next club or festival event – and enjoy Feigeli’s contagious playing pleasure firsthand. See for yourself how his music fulfills him; that is when his warm smile breaks through. Then you know it is allright – and it feels allright. That is the moment when his emotions melt together with his music… Wouldn’t that be a wonderful experience to share with your audience?

The Feigeli Prisor Band is now on sale for the upcoming club and festival season. In the basic trio setup – or extended with reputed soloists such as Tim Kliphuis on violin, André Donni on reeds or Nidja Prisor as a singer; all three can also be heard on the ‘Fetela’ CD. For full and detailed information please contact us soonest!

dutchFlag

Feigeli Prisor – de bescheiden meester Na bijna een half leven van excellent gitaar spelen is de Nederlandse virtuoos Feigeli Prisor (Wittem, 1964) nog steeds een soort van legende. Een echte muzikanten-muzikant zou je hem kunnen noemen: trouw aan de eeuwenoude Sinti-traditie van het mondeling doorgeven van hun inspirerende, emotionele muziek aan een jongere generatie. Vrienden en collega’s  kennen en vereren hem als een ware meester van de gypsy-gitaar, maar slechts zeer geleidelijk heeft zijn naam een groter internationaal publiek bereikt. Als kind trok Feigeli zich regelmatig terug in de eenzaamheid van de stille bossen rondom het kampje waar de Prisors leefden. Z’n vader stuurde hem daarheen: “Dat is de plek waar je je instrument pas écht onder de knie kunt krijgen”, zei hij.

En zo gebeurde het. Op z’n veertiende kreeg hij z’n eerste Busato, werkte zonder ophouden, luisterde aandachtig naar z’n fameuze voorgangers en creëerde geleidelijk een eigen persoonlijke solo-stijl. Feigeli werd verliefd op Mala Schäfer en verhuisde vanwege haar naar de Sinti-gemeenschap in Gerwen. Die keuze bepaalde de rest van z’n leven. In het Gerwense kampje aan de Bosweg – ook bekend als de Europese hoofdstad van de Gypsy Swing – werd hij voortdurend omringd door de allerbeste Sinti- muzikanten. Ze speelden allemaal, van het jongste kind tot de oudste grijsaard… Waso Grünholz, de peetvader van de Gypsy Swing in Nederland – en Stochelo Rosenberg, om maar een paar namen te noemen.

Feigeli leerde snel, en binnen de kortste keren leidde hij z’n eerste band onder eigen naam. Zijn aanwezigheid en intensieve betrokkenheid bij de festivals in Samois bezorgden hem elk jaar meer Europese erkenning. Feigeli’s eerste platen werden goed ontvangen door critici en publiek in Nederland en daarbuiten.  Zijn meest recente CD ‘Fetela’, uitgebracht in 2012, werd door de internationale vakpers hoog geprezen om z’n originaliteit, z’n swing en z’n vlekkeloze productie. Na succesvolle optredens in clubs en op festivals o.a. International Gipsy Guitar Festival (Gossington UK) in West-Europa toonde zijn band in 2012 voor de eerste keer z’n onmiskenbare talenten op het Sziget Festival in Budapest. Meer recentelijk presenteerden ze zichzelf vol trots als de openings-act op het World Gypsy Festival in Praag en op vergelijkbaar belangrijke festivals in Düsseldorf, Hildesheim, Koblenz en Tilburg, maar ook op het Django Reinhardt Tribute (London UK), GipsyJazz Festival in New Caledonia (FR), Breda Jazz, Jazz in Duketown, Jazz by the Sea.

In een compleet nieuwe bezetting. Nog steeds met een lid van de familie Schäfer op slaggitaar: neef Sendelo met z’n soepele, romige toucher legt de ritmische basis onder Feigeli’s spetterende solo-werk en z’n tere, gevoelige ballads – nu schouder aan schouder met bassist/basgitarist Peter Krijnen, een oude rot met ruim een halve eeuw ervaring op de wereldwijde jazz scene in z’n bagage. Wellicht is het voor u een vruchtbaar idee om de Feigeli Prisor Band in te huren voor uw volgende club- of festival-evenement – om Feigeli’s aanstekelijke speelplezier uit de eerste hand mee te maken.

Ervaar zelf hoe z’n muziek hem vervult – en hoe een warme glimlach op z’n gezicht doorbreekt. Dan weet je dat het goed zit – en dat het al even goed voelt: het moment dat Feigeli’s emoties versmelten met zijn muziek. Zou dat niet een prachtige ervaring zijn om te delen met uw publiek ? De Feigeli Prisor Band is nu te koop voor het komende club- en festival-seizoen. In de driemans basis-bezetting – of uitgebreid met gereputeerde gasten zoals Tim Kliphuis op viool, André Donni op rietinstrumenten of Nidja Prisor als zangsoliste; alle drie zijn ze te horen op de ‘Fetela’ CD. Neem contact met ons op voor meer informatie!

Feigeli Prisor – der bescheidene Meister Nach fast einem halben Leben als exzellenter Gitarrist ist der niederländische Sinti-Virtuose Feigeli Prisor (Wittem, 1964) noch immer etwas wie eine Legende. Vor allem einen echten Musiker für seine Mit-Musiker könnte man ihn nennen: treu an der jahrhundertelangen Tradition seines Volkes in der mündlichen Weitergabe ihrer inspirierenden, tief empfundenen Musik an einer jüngeren Generation. Freunde und Kollegen verehren ihn als einen echten Meister der Gypsy-Gitarre, aber nur ganz allmählich hat sein Name ein breiteres internationales Publikum erreicht. Als junger Knabe zog er sich regelmässig zurück in der Einsamkeit der stillen Wälder, die das Lager der Familie Prisor umringten. Sein Vater sandte ihn dorthin: ”Das ist der Ort wo du richtig erlernen kannst dein Instrument zu meistern”, sagte er.

Und so geschah es. Mit 14 erwarb er seine erste Busato, arbeitete unaufhaltsam, hörte seinen berühmten Vorgängern aufmerksam zu und erschaffte sich allmählich einen eigenen Solo-Stil. Zwei Ereignisse veränderten Feigeli’s Leben und seine musikalische Karriere für immer: er verliebte sich in Mala Schäfer und zog zu ihr in der Sinti-Gemeinschaft in Gerwen. Im Gerwener Lager – auch die europäische Hauptstadt des Gypsy Swing genannt – wurde er dauernd umringt von den allerbesten: sie spielten alle – vom jüngsten Kind bis zu den ältesten Greisen… Wasso Grünholz, der famöse Pate des Gypsy Swing in den Niederlanden – und Stochelo Rosenberg – um nur einige Namen zu nennen. Feigeli war ein fleissiger Lerner – und bald leitete er die erste Band unter seinem eigenen Namen. 

Seine aktive Teilname bei den alljährlichen Festivals in Samois brachte ihm erneut weitere europäische Anerkennung. Feigeli’s erste Platten wurden von Kritikern und Publikum äusserst positiv empfangen. Seine neueste CD, ‘Fetela’, Herbst 2012 herausgebracht von Sinti Music Records, wurde von der internationalen Fachpresse hoch gelobt wegen seiner Originalität, seinem Swing und seiner tadellosen Produktion. Nach erfolgreichen Auftritten in Clubs und zu Festivals in West-Europa, zeigte seine Band 2012 ihre unmissverständliche Talente beim Sziget Festival in Budapest. Ende Mai 2013 präsentierten sie sich stolz beim Khamoro Gypsy Festival in Prag. Und während der laufenden Saison zeigen sie ihre raffinierten musikalischen Talente sowohl bei den Festivals in Hildesheim als auch in Düsseldorf und Koblenz.

Die Feigeli Prisor Band ist unterwegs in einer komplett neuen Besetzung. Immer noch mit einem Mitglied der Schäfer-Familie an der Rhythmus-Gitarre: Neffe Sendelo, mit seinem sanften, sahnigen Touché, legt die rhythmische und harmonische Basis unter Feigeli’s sprühenden Solos und seinen sensitiven Balladen, in engstem Zusammenspiel mit dem Bassisten Peter Krijnen – einem Mann der mehr als ein halbes Jahrhundert an Erfahrung auf der weltweiten Jazz-Szene mit sich trägt.

Geniessen Sie die Feigeli Prisor Band zu Ihrem nächsten Festival bzw. Club-Konzert aus der ersten Hand. Erfahren Sie selber Feigeli’s ansteckende Spielfreude. Hören Sie zu wie seine Musik ihn erfüllt, sehen Sie wie ein warmes Lachen auf seinem Gesicht durchbricht. Dann wissen Sie dass es gut ist – und dass es gut fühlt: wenn Feigeli’s Emotionen mit seiner Musik verschmelzen. Wir informieren Sie gerne in näherem Detail !

Albums

[product_category category=”feigeli-prisor-band” per_page=”12″ columns=”4″ orderby=”title” order=”asc”]

Video