Lisa Weiss

Biography

englishFlag

With her first album Lisa Weiss directly shows her soul. Nothing stays hidden. This Sintezza does not
hold anything back and she lets her heart speak freely. Her search for her roots is long, painful
and sad and gives her liberation. Her disarming songs and music tell stories about passion and
love. Sinti seldomly speak about pain, sadness and great silence that happened to them. It stays hidden in the hearts of people, their lips are sealed. The self chosen isolation, sadness, loneliness, nights which drag up everything… In the wagons and near by the fires the sadness and the loneliness are chased away by singing and dancing.
Passionated, liberated and with an unbridled energy and flows of happiness and joy, they forget what struck them.
Martijn Alsters played a very important role at the start of “Betje & Ginos” studio album. Lalla Weiss and Lizzy Schäfer helped her with the song texts in Romanesch. At this moment she is working on several new songs and we hope that she will not let us wait for a long time for her second album. Lisa Weiss performs with a small cast as well as with her permanent band. The beginning of her performances are often theatrical and soon she knows how-to touch her public and to lead them into her ecstasy. Very special are her performances in her small, intimate and atmospheric theatre Marianum in Venlo. Here she also invites other interesting musicians, with whom she feels a tie creative woman is multi-talented. From one side the songs of Lisa are melancholic as the sadness and pain of the past is sung in Sinti-Romanesch. From the other side a tremendous energy emerges with whipping and liberating music. 
Performances: Kunst in de kamer Waalre, Gipsy Roots Festival Best, Westerbork herdenking,
Cultureel programma Auschwitz herdenking RAI Amsterdam, Theaterhotel Oranjerie, Forum
Utrecht. Limburgs Museum, Museum Bommel van Dam, Utrecht swingt Delano, Second World War Memorial Venlo etc.

http://www.lisasdrom.com/

dutchFlag

Met haar eerste album geeft Lisa Weiss direct haar ziel prijs. Niets blijft verborgen. Deze Sintezza
windt er geen doekjes om en spreekt onomwonden vanuit haar hart. Haar zoektocht naar
 haar roots is lang, pijnlijk, verdrietig en bevrijdend. Haar ontwapende songs en muziek
verhalen van passie en liefde. Bij Sinti wordt zelden gesproken over de pijn, het verdriet
en de grote stilte, die hen is over komen. Het blijft verborgen in de harten van de mensen; hun lippen
verzegeld. Het zelfgekozen isolement, het verdriet, de eenzaamheid, de nachten die alles weer oprakelen…. In de wagens en bij de vuren worden het verdriet en de eenzaamheid verjaagd door zang en muziek. Gepassioneerd, bevrijdt en met een tomeloze energie en
stromen van blijdschap en vreugde vergeten ze wat hen is aangedaan.
 Bij het ontstaan van het studio-album Betje & Gino heeft Martijn Alsters een belangrijke rol gespeeld. Lalla Weiss en Lizzy Schäfer zijn haar behulpzaam geweest bij de songteksten in Romanesch. Momenteel werkt ze aan een aantal nieuwe songs en hopelijk laat ze ons niet lang
wachten op een tweede album. Lisa Weiss treedt zowel in een kleine bezetting als met 
haar complete band. Theatraal is vaak haar start en snel weet ze haar publiek te raken en in haar vervoering mee te nemen. Bijzonder zijn haar optredens in het kleine intieme en sfeervolle theater Marianum in Venlo. Daar nodigt ze ook interessante musici uit, waarmee ze zich verwant voelt. Het ontwerp en inrichting van dit theater Marianum is een creatie van Lisa Weiss zelf. Deze creatieve vrouw is een multitalent. De songs van Lisa Weiss zijn enerzijds melancholisch als het verdriet en de pijn van het verleden in het Sinti-Romanesch wordt bezongen. Anderzijds komt er energie vrij met opzwepende en bevrijdende muziek. 

Optredens: Kunst in de kamer Waalre, Gipsy Roots Festival Best, Westerbork herdenking,
Cultureel programma Auschwitz herdenking RAI Amsterdam, Theaterhotel Oranjerie, Forum
Utrecht. Limburgs Museum, Museum Bommel van Dam, Utrecht swingt Delano, herdenking 2e wereldoorlog Venlo, enz.

http://www.lisasdrom.com/

Foto’s

30 Lisa Weiss Pressphoto 110403 Lisa Weiss & Band zg

Downloads

Lisa Weiss Rider EN
Lisa Weiss Bio EN

Lisa Weiss Rider NL
Lisa Weiss Bio NL

Video